Waarom een Quickscan?

1.

Wij kunnen op basis van onze kennis een quickscan uitvoeren op buurt en wijk niveau.

2.

We benoemen zowel de sterke punten als de zwakke punten van een buurt of wijk.

3.

De quickscan kan nog vóór de ontwerp fase. Zo kunt u vanaf het begin gezondheid een plek geven in het ontwerp.

Doe mij een Quickscan

1.

Een advies binnen het afgesproken termijn.

2.

één voor gesprek en één na gesprek op locatie.

3.

Inzichten over de stand van zaken van de locatie.

Doe mij een Quickscan

Wat kunt u verwachten.